Teknisk analys av aktier med Candlesticks

Candlesticks är en metod för teknisk analys som ursprungligen utvecklades i Japan för att kunna förutsäga priserna på ris. Det finns ett skimmer av österländsk magi över denna ”filosofi” men själva illustrationen av diagrammet är inget konstigt alls. Titta på bilden.

candlesticks aktier

Staplarna ser ut som stearinljus med vekar som sticker upp. Översta punkten på veken indikerar det högsta priset som varit under en given tid (oftast under en dag). Nedersta punkten indikerar lägsta priset. Om ljuset är vitt är priset då börsen öppnade vid den nedersta delen av ljuset och priset vid stängning den översta delen av ljuset. Är ljuset svart gäller det omvända.
Så här kan alltså ett candlesticksdiagram se ut:

candlesticks diagram

Metoden går ut på att man letar efter olika formationer hos dessa candlesticks som ska visa huruvida aktien kommer att gå ner eller upp. Då vissa figurer kommer upp kommer vi att kunna utläsa en sorts spådom angående aktiens utveckling den närmaste framtiden.
Här kommer de vanligaste candlesticks-formationerna:

hammare candlesticks
Hammare. Visar att stängningspriset också var det högsta priset den dagen och att priset under dagen har gått ner under öppningspriset. Det här sägs vara ett tecken på att trenden är på uppgående om aktien gått ner under en tid.

inverterad hammare candlesticks
Inverterad hammare. Betyder ofta att priset nu kommer att gå ner om det har varit högt ett tag.

doji candlesticks
Doji. En doji innebär ju (som bilden visar) att aktien öppnade och stängde på samma pris men varierade under dagen. En doji som den ovan är neutral och vad den betyder beror på hur diagrammet i övrigt har sett ut. Dojin brukar vara en indikation på att någonting kommer att hända.

trollslanda dragonfly candlesticks
Trollslända eller dragonfly. Det här är också en sorts doji som är ganska ovanlig. Ser man en sådan här dragonfly doji så brukar det betyda att aktien är på väg att gå upp.

gravsten gravestone candlesticks
Gravsten eller gravestone. Gravestone dojin är motsatsen till dragonfly ovan. Den brukar betyda att aktien kommer att gå ner.

Candlesticks-metoden används mycket inom Forex trading.

Teknisk analys aktier startsida