Teknisk analys med rätvinklig triangelDenna triangel bildas när två höga prisnivåer sammanbinds av en horisontell linje och en stigande linje som möter två högre låga nivåer inom samma spann.

För investerare som vill lära sig teknisk analys är denna triangel ett viktigt mönster eftersom det markerar en uppgång. Eftersom det här är ett mönster som visar sig över två till tre månader kan investerare snabbt säkra vinster och ändra sig utan att förlora så mycket.

Det krävs mycket tålamod att vänta på att triangeln ska börja ta form, men tålamod är en del av teknisk analys.

För att upptäcka att en triangel håller på att bildas ska man titta efter följande tecken:

  • Volym. Alltmedan triangeln bildas kommer volymen att börja minska. När man kan bekräfta att en triangel är på gång bör volymen skjuta i höjden. Om den inte gör det bör man inte lita på triangeln och man bör låta bli att fatta beslut grundade på den.
  • Glidande medelvärdet. Om priset nuddar vid eller kommer nära ett glidande medelvärde för 200 dagar kan man betrakta signalen som stark.
  • Varaktigheten. Någonting som inte får glömmas bort inom teknisk analys. Break-outen ska komma när priset skär den översta horisontella linjen men detta bör hända långt innan mönstret når spetsen, eller den högra toppen av triangeln. Oftast ska break-outen komma någonstans mellan tre fjärdedelar och två tredjedelar upp på den översta linjen. Hur kan då denna företeelse förklaras med fundamental analys? Jo, oftast är det så att det är en stor investerare som vill bli av med ett stort antal aktier till ett visst bestämt pris. När priset är fastställt kommer en massa köpare att dras till det stora utbudet. Andra säljare vid den här tidpunkten kommer att pressa ner priset ytterligare. Men så snart utbudet mättats kommer priset att stiga som vanligt vilket föranleder break-outen.

    Teknisk analys aktier startsida