Teknisk analys av aktier med RSIRSI är en metod för teknisk analys som visar om börsen är överköpt eller översåld. RSI står för ”Relative Strength Index”. Metoden går ut på att om priset på en aktie går uppåt eller nedåt under en kort period så kommer det att nå en punkt då det är överköpt respektive översålt. Då detta händer kommer priserna att vända och gå i motsatt riktning. Frågan är då bara när det händer. Enligt RSI beror det på hur fort priset når en viss nivå.

Utan att gå in alltför mycket på matematiken bakom RSI så kan vi i alla fall konstatera att köpsignalen uppstår då RSI-kurvan korsar 30-strecket nedifrån och säljsignalen uppstår då kurvan korsar 70-strecket uppifrån. Här kommer en bild för att illustrera:


RSI teknisk analys

Här ser vi hur aktiepriset velat och haft sig under en ganska lång period. Men så plötsligt går RSI-kurvan under 30 och upp igen (indikatorerna 30 och 70 syns till höger). Här uppstår en köpsignal. Vid denna tidpunkt har vi ju ingen aning om hur priserna ska te sig framöver så vi bestämmer oss för att inte sälja förrän vi ser en säljsignal – dvs. när RSI-kurvan går över 70 och sen korsar 70-strecket på nedvägen. I detta fall hade vi gjort en stor vinst om vi gått tillväga på detta sätt – titta på den faktiska priskurvan. Sedan att kurvan fortsätter uppåt lite senare är en annan sak, men i teknisk analys måste man vara disciplinerad och trogen sina metoder eftersom det är så svårt att gissa sig fram. Dena metod för teknisk analys lämpar sig bäst för aktier som ständigt går upp och ner och gör små växlingar i kurs hela tiden. Den passar bra att kombinera med Stochastics.

Teknisk analys aktier startsida