Teknisk analys av aktier med StochasticsStochastics går, precis som metoden RSI ut på att analysera om börsen är överköpt eller översåld. Filosofin bakom går ut på att människor som köper aktier kommer att sälja när aktien gått för högt under en viss tidsperiod. Stochastics bygger på ett rörligt medelvärde samt två stycken tröskelvärden som visar när börsen är överköpt respektive översåld. Det är då sälj- och köpsignaler uppstår.
Titta på bilden nedan:


Stochastics

Den översta kurvan är priskurvan för aktien under en tremånadersperiod. Den understa är stochasticskurvan. Till höger ser du värdena 20 och 80 som alltså indikerar om aktien är överköpt eller översåld. Teorin bakom stochastics säger att då kurvan skär 20-strecket nedifrån, dvs. när det legat under 20 och sedan går uppåt och passerar genom 20 så uppstår en köpsignal. Den streckade linjen som går genom kurvan är det glidande medelvärdet och man säger att köpsignalen är extra stark om kurvan också passerar genom medelvärdet. Detta sker som du ser vid den första röda ringen. Och mycket riktigt är det precis då som de verkliga priserna (se själva prisdiagrammet ovanför) går uppåt. En säljsignal inträffar ganska snart då det motsatta händer – dvs. när stochasticskurvan passerar 80 på nedvägen, men precis som tidigare är säljsignalen ännu starkare när den också skär medelvärdet (andra röda ringen).

Dena metod för teknisk analys lämpar sig bäst för aktier som ständigt går upp och ner och gör små växlingar i kurs hela tiden. Den passar bra att kombinera med RSI för teknisk analys.

Teknisk analys aktier startsida