Valutamarknaden och teknisk analysTeknisk analys är oerhört utbredd bland dem som håller på och tradar på valutamarknaden. Även här analyserar man beteenden hos traders för att försöka förutsäga vartåt marknaden är på väg vid det givna tillfället. Många investerare kombinerar teknisk analys och fundamental analys för att få ett mer tillförlitligt resultat. Man använder sig, precis som vid teknisk analys av aktier av diagram som ger en bild av rörelserna på valutamarknaden.

Teknisk analys för valutamarknaden är allra mest användbart för kortsiktiga investerare och är såklart beroende av individuella tolkningar. Man kan se det som en sorts sannolikhetslära som bygger på historiska data och hur det ”brukar vara”.


Teknisk analys för Forex trading

Man kan säga att det finns tre olika sorters kategorier av tekniker som Forex-handlare använder för att förutsäga kommande marknadsrörelser.

Dessa tre tekniker är: fundamental analys, teknisk analys eller en kombination av båda sorternas analys. Valutahandel kan göras med endast en typ av analys men om man använder båda typerna får man en bättre helhetsbild och ett försprång gentemot andra traders.

Teknisk analys är egentligen studier av historiska data, volym och pris som används för att kunna förutsäga nuvarande och framtida trender. Teknisk analys för Forex-trading är ganska komplicerat.

Framför allt tittar man på stöd och motstånd, trendlinjer samt olika mönster och formationer. Externa faktorer, såsom ekonomiska uppgifter och olika världsnyheter struntar man i.

I stället tittar man på och försöker identifiera trender. Det finns med olika verktyg och program som man kan använda för att bilda sig en uppfattning om trender inom Forex.

Eftersom traders som använder teknisk analys för Forex-trading håller på så mycket med snabba trender brukar deras affärer vara kortare och fler än de som sysslar med fundamental analys. Jämför med daytraders inom aktiehandel.

Teknisk analys används av många som jobbar på den finansiella marknaden idag. Det är inte bara för teknisk analys är lättare att förstå och tillämpa på Forex-trading än grundläggande analys utan också för att fluktueringen som sker när det gäller valutor styrs mycket mer av mänskliga traders nyckfullhet än aktier.

För att bestämma sig för om teknisk analys är någonting man bör köra på kan man testa olika strategier under en period på några månader. Då ska man helst hålla sig till en strategi under en viss tid för att verkligen se hur den fungerar i det långa loppet. Många som precis börjat med teknisk analys har en tendens att hoppa från teknik till teknik innan de riktigt fått kläm på om den fungerar därför att de är alltför otåliga. Det är inte att rekommendera utan man bör ge tekniken en chans så att man kan avgöra det mest grundläggande och viktiga av allt, nämligen om metoden går med vinst i det långa loppet.

Teknisk analys aktier startsida