Teknisk analys med trender och volym samt FibonacciTeknisk analys av trender och volym

Det finns massor av olika indikatorer som används i teknisk analys av trender. För det mesta visar dessa verktyg om aktier är överköpta eller översålda och det är det man baserar köp eller försäljning på. Två vanliga verktyg är analys med hjälp av Aroon och Fibonacci. Det hjälper investerare att analysera och se den stora, övergripande trenden. Volymen är en viktig del av detta. Volym är som sagt en indikator som visar det antal aktier i ett bolag som handlas inom en given tid. Gå in på DN:s aktiesajt så ser du diagram för volymen på alla aktier de listar. När volymen på en aktie är låg betyder det att priset är stabilt och inte rör sig så mycket. När volymen är hög betyder det däremot att aktiepriset rör sig mycket. I vanliga fall skulle det betyda en plötsligt uppåtgående eller nedåtgående trend för beståndet.


Aroon analys

Aroon är en populär metod för teknisk analys. Det är en relativt ny metod som inte har funnits i mer än ca 15 år. Den används för att avgöra om trenden för ett visst bestånd är slut och anger även riktningen och styrkan för beståndet. Aroon betyder ungefär "gryningens arla morgonljus" på sanskrit och valdes eftersom metoden avslöjar början på en ny trend.


Fibonacci analys

Fibonaccital är någonting som omnämns i DaVinci-koden och har alltid fascinerat människan. Det finns trader som använder sig av Fibonacci som en metod för teknisk analys på aktiemarknaden. Man skapar då linjer baserade på Fibonacciserien som kan användas för att fastställa förändringar i trender. Denna teori utgår ifrån att man kan spåra en viss procent efter att ha flyttat upp eller ner till en nivå av ett stöd eller motstånd i ett aktiebestånd. Om man kombinerar volym, Aroon indikator och Fibonaccianalys tillsammans kan man upptäcka trender. Det är ett av många sätt att hitta trendriktningar på aktiemarknaden.

Teknisk analys aktier startsida