Teknisk analys av trender inom aktier

Momentum aktier

Momentum, när det gäller aktier visar en sorts trend, nämligen skillnaden mellan dagens stängningspris och stängningspriset för ett visst antal dagar sedan (brukar anges intill diagrammet). På DN:s aktiesidor visas nio dagars momentum. När staplarna i diagrammet går upp över noll (se röda ringen på diagrammet nedan) brukar det betyda att aktien går upp och när staplarna går ner under noll brukar det betyda att aktien går ner. Momentum är dock inte så tillförlitlig att använda för att upptäcka köp- och säljsignaler utan det är mer ett diagram att studera som komplement till andra metoder.

momentum Staplarnas höjd visar styrkan på trenden.Glidande medelvärde

Glidande medelvärde används inom teknisk analys för att lättare kunna se trender i olika aktier. Intill diagrammet brukar det stå hur många dagar det glidande medelvärdet gäller. Står det t.ex. 20 så betyder det att man räknat ut aktiens stängningspris för de senaste 20 dagarna och dividerat det med 20. För varje punkt i diagrammet upprepas denna process och man får en kurva. Glidande medelvärde kan med fördel användas tillsammans med t.ex. Stochastics för att upptäcka extra starka köpsignaler och säljsignaler.

glidande medelvärde aktier

Teknisk analys aktier startsida